ŚWIADCZENIE POSTOJOWE NA KOLEJNY OKRES

Na stronie ZUS pojawił się wniosek o kontynuację świadczenia postojowego RSP-DK.

Aby uzyskać świadczenie na kolejny miesiąc nie trzeba przedstawiać kolejnego spadku przychodów miesiąc do miesiąca – we wniosku znajduje się oświadczenie,
że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Poniżej link do wniosku:

https://www.zus.pl/…/R…/4424dcba-8c85-a019-e729-aed4bc7bd62e

Tarcza Finansowa PFR

Pomoc finansowa polega na przyznawaniu nieoprocentowanych subwencji finansowych za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Po spełnieniu warunków (utrzymaniu działalności i zatrudnienia) po 12 miesiącach do 75% wartości przyznanej subwencji może być umorzona.

Na stronie Polskiego Funduszu Rowoju dostepny jest przewodnik, którym opisane są szczegółowo warunki przyznania finansowania wraz z przykładami.

Poniżej adres strony internetowej:

pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

ZWOLNIENIE Z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

W związku z wprowadzeniem wyczekiwanej ustawy „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy opłacający składkę tylko za siebie mogą skorzystać z dwóch form pomocy:

  • Zwolnienie z płatności składek ZUS za 3 kolejne miesiące: (marzec, kwiecień, maj);
  • Świadczenie postojowe.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Aby być zwolnionym ze składek, jeżeli opłaca się je wyłącznie za siebie, należy spełnić łącznie dwa warunki:

  • działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Jeżeli oba warunki są spełnione, należy złożyć wniosek RDZ i już teraz (do 10 kwietnia) nie płacić składki za marzec.

Wniosek dostępny na stronie ZUS można wysłać pocztą, zawieźć osobiście lub wypełnić na PUE ZUS.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia – czyli 2080 PLN (jest nieoskładkowane i nieopodatkowane – dokładnie taką kwotę można otrzymać).

Warunki:

  • brak innego tytułu do ubezpieczenia poza działalnością;
  • działalność prowadzona przed 1 lutego 2020;
  • przychód nie wyższy niż 15 681 PLN
  • przychód musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Jeżeli warunki są spełnione, należy złożyć wniosek RSP-D.

Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub elektronicznie przez PUE ZUS.

ZUS od przychodów w 2019 r.

Od Nowego Roku 2019 małe firmy będą mogły skorzystać z preferencyjnych składek ZUS uzależnionych od przychodu.

Oznacza to, że nie będą musiały opłacać składek ZUS w zryczałtowanej wysokości ( w 2018 –  1228 PLN).

Założenie jest takie, że składki ZUS od przychodu mają być niższe od składek podstawowych, ale wyższe od preferencyjnych (w pierwszych 2 latach prowadzenia działalności gospodarczej)

Aby jednak skorzystać z takiej formy wyliczenia składki ZUS roczny przychód firmy (za 2018 rok) nie może przekroczyć 63000 PLN.