Bez podatku PIT dla Młodych

1 sierpnia 2019 weszły w życie przepisy, na mocy których pracownicy bądź zleceniobiorcy do 26 roku życia będą objęci ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polegać ma na tym, iż pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

ZUS od przychodów w 2019 r.

Od Nowego Roku 2019 małe firmy będą mogły skorzystać z preferencyjnych składek ZUS uzależnionych od przychodu.

Oznacza to, że nie będą musiały opłacać składek ZUS w zryczałtowanej wysokości ( w 2018 –  1228 PLN).

Założenie jest takie, że składki ZUS od przychodu mają być niższe od składek podstawowych, ale wyższe od preferencyjnych (w pierwszych 2 latach prowadzenia działalności gospodarczej)

Aby jednak skorzystać z takiej formy wyliczenia składki ZUS roczny przychód firmy (za 2018 rok) nie może przekroczyć 63000 PLN.