ZWOLNIENIE Z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

W związku z wprowadzeniem wyczekiwanej ustawy „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy opłacający składkę tylko za siebie mogą skorzystać z dwóch form pomocy:

  • Zwolnienie z płatności składek ZUS za 3 kolejne miesiące: (marzec, kwiecień, maj);
  • Świadczenie postojowe.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Aby być zwolnionym ze składek, jeżeli opłaca się je wyłącznie za siebie, należy spełnić łącznie dwa warunki:

  • działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;
  • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Jeżeli oba warunki są spełnione, należy złożyć wniosek RDZ i już teraz (do 10 kwietnia) nie płacić składki za marzec.

Wniosek dostępny na stronie ZUS można wysłać pocztą, zawieźć osobiście lub wypełnić na PUE ZUS.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia – czyli 2080 PLN (jest nieoskładkowane i nieopodatkowane – dokładnie taką kwotę można otrzymać).

Warunki:

  • brak innego tytułu do ubezpieczenia poza działalnością;
  • działalność prowadzona przed 1 lutego 2020;
  • przychód nie wyższy niż 15 681 PLN
  • przychód musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Jeżeli warunki są spełnione, należy złożyć wniosek RSP-D.

Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub elektronicznie przez PUE ZUS.