Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy,
który zostanie przypisany do każdego podatnika od 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie ułatwi i przyspieszy rozliczanie wpłacanych środków.

Mikrorachunek będzie służył do wpłacania kluczowych podatków: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nie ma jeszcze informacji,
czy rachunek będzie służył do wpłacania pozostałych podatków.

W ostatnim kwartale bieżącego roku zostanie uruchomiony generator, za pomocą którego, będzie można uzyskać numer mikrorachunku podatkowego. Numer ten będzie się składał z 26 cyfr i będzie zawierał numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych.

Generator będzie dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl całodobowo, co w praktyce oznacza, iż podatnik będzie mógł uzyskać swój przypisany numer mikrorachunku
w każdej chwili.