Bez podatku PIT dla Młodych

1 sierpnia 2019 weszły w życie przepisy, na mocy których pracownicy bądź zleceniobiorcy do 26 roku życia będą objęci ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polegać ma na tym, iż pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.